Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet Genç

Dr. Ahmet Genç

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Genç, 1960 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. 1985 -1990 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Bankacılık Dairesi'nde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 1990 yılında, İngiltere'de bir yıl süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında Northeastern Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

 

1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak geçiş yaptı ve 1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde 2002-2004 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Ahmet Genç, 2015 yılında Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

 

Son yıllarda sigortacılıkla ilgili olarak oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim kurulu/komitesi üyesi ya da başkan olarak görev yapan Dr. Ahmet Genç, 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Ömer Faruk Öztürk

Ömer Faruk Öztürk

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ömer Faruk Öztürk, 1971 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu, ardından Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

 

Maliye Müfettişi olarak başladığı meslek hayatına, özel bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Telsim Mobil Telekom Hizmetlerinde Muhasebe Direktörlüğü yaptı. Türk Hava Yollarında Personel Başkanlığı ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve TMSF’ye devredilen sigorta şirketlerinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yerine getirdi.

 

Ayrıca Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Turkbine Teknik A.Ş.’de Denetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği gibi üst düzey yönetim görevlerinde bulundu. Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ömer Faruk Öztürk, 03 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Prof. Dr. Cem Demiroğlu

Prof. Dr. Cem Demiroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Demiroğlu, 1978 yılında Diyarbakır’da doğdu. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 1996-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını 2001 yılında finans alanında University of Nebraska’da, doktorasını ise 2008 yılında yine aynı alanda University of Florida’da yaptı.

 

Akademik kariyerine 2008 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak başladı, 2014 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanını aldı. Ziyaretçi öğretim görevlisi olarak 2010 yılında Bocconi University, 2010-2011 yılları arasında da University of Florida’da bulundu. Kurumsal finansman, portföy yönetimi, bankacılık ve risk sermayesi konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler veren Prof. Dr. Cem Demiroğlu, 2018 yılında 40 yaşın altındaki üstün başarılı akademisyenlere verilen Bilim Akademisi Ödülü’nü kazanmıştır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki görevi 2018'de başlayan ve Kasım 2020'de sona eren Prof. Dr. Cem Demiroğlu, 6 Eylül 2019 tarihinden bu yana Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Selva Eren

Selva Eren

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Selva Eren, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında San Diego State University’de yüksek lisans yaptı.

 

2003-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde kariyerine başladı ve girişimci olarak devam etti.

 

2009 yılında sigorta sektörüne giriş yaptı ve reasürans alanında uzmanlaştı. Bu doğrultuda Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş. şirketini kurdu. 2016-2018 yılları arasında Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'nde yönetim kurulu üyesi oldu. 2017 yılında da Temiz Enerji Ajansı'nın kurucu ortağı oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

 

6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş.'ye genel müdür olarak atanan Selva Eren, halen Türk Reasürans A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadır. Selva Eren aynı zamanda Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

Dr. Fatih Hasdemir

Dr. Fatih Hasdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Fatih Hasdemir, 1965 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1990 yılında The University of Birmingham’da, doktorasını da iktisat alanında The University of Hull’da 1994 yılında tamamladı.

 

1995 yılında Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 2002-2003 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzmanı, 2003-2005 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, 2005-2011 yılları arasında Ulusal Ajans Başkanı ve 2011-2013 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı olarak görev aldı.

 

2013 yılında Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilcisi Yardımcısı, 2016 yılında da Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatih Hasdemir, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterliği ve 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Dr. Cebrail Taşkın

Dr. Cebrail Taşkın

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Cebrail Taşkın, 1972 yılında Kırıkkale’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Pazarlama ve Finans alanında İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Japonya’da burslu eğitim gören Dr. Cebrail Taşkın, Telekomünikasyon alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

 

1995 yılından itibaren Bilişim ve Telekomünikasyon sektöründe görev aldı. Türk Telekom Grubunda; Network Planlama, Operasyon, Strateji, İş Geliştirme, Ar-Ge, Program & Proje Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Son olarak Türk Telekom International Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

 

Dr. Cebrail Taşkın’ın “Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon” isimli yayınlanmış bir kitabı ve  Amerikan Patent Ofisi tarafından tescil edilmiş bir patent’i (US20130335351 A1) bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “Computer Networks, Mobile Communications, Operations Management, Information Technologies Services Management ve Wireless Communications” isimli yüksek lisans derslerini vermektedir.

 

Dr. Cebrail Taşkın, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Telekomünikasyon Meslek Komitesi Üyeliği, Internet Temelli Televizyonculuk Derneği’nin (IPTV-DER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Uluslararası Akademi Araştırma ve Endüstri Kuruluşu (IARIA)’nın Dijital Telekomünikasyon Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmaktadır. Dr. Cebrail Taşkın, 12 Temmuz 2021 tarihinden itibarıyla Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelisi olarak görev almaktadır.

 

Ayşe Dilbay

Ayşe Dilbay

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Dilbay, 1961 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Maliye Bakanlığında göreve başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

 

1985 yılında vergi denetmenliği, 1989 yılında şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atandı. Gelirler Genel Müdürlüğünün yeniden yapılanması ile Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan ve halen bu görevine devam eden Ayşe Dilbay, 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

 

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.