Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

"Türk Reasürans her biri çok net olarak tanımlanmış üç varlık nedenine sahiptir."

Bunlardan birincisi, yurt içindeki reasürans kapasitesini artırmaktır. Türk Reasürans olarak güçlü bir sermaye ile giriş yaptık. Faaliyete başladığımız yıl itibarıyla kapasite sunma aşamasına geldik ve sektör içerisinde işbirliklerimizi başlattık. İnanıyoruz ki, başarılı çalışmalarımızla büyüyecek olan özsermayemiz sayesinde daha da fazlasını gerçekleştireceğiz.

İkincisi, yurtdışına giden reasürans primlerini yurt içinde tutmaktır. Yine 2020 yılından başlayarak bu amaca hizmet eder durumdayız. Geleceğe ilişkin stratejik bakış açımız, Türk Reasürans’ı güvence ihraç eden bir küresel oyuncu haline getirmektir.

Üçüncü varlık nedeni ise, Türk Sigorta Sektörü’nün insan kaynağı, teknoloji, kurumsallık ve mali güç yönünden gelişimine katkıda bulunmaktır. Bununla ilgili projelerimizi de 2020 yılından itibaren hayata geçirmeye başlıyoruz.

Her üç varlık nedeni de ülkemiz ekonomisine ve sigortacılığımıza katkıda bulunmak üzere düşünüldü ve formülize edildi.

Türk Reasürans Anonim Şirketi, 2019 yılının ikinci yarısında kuruldu. 2020 yılından itibaren trete reasüransı ve ihtiyari reasürans alanında risk kabulü yapıyor.

İnanıyorum ki Türk Reasürans; önümüzdeki yıllar içerisinde hepimizi gururlandıracak, İstanbul Finans Merkezinden çıkan küresel bir marka olacaktır.

Prof. Dr. Cem Demiroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı


 

 

 

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.